Tollerne gjorde rekordhøyt antall beslag

Beslagene av heroin, kokain, amfetamin og cannabis er mer enn doblet siden 2000.

Foto: DEA.gov

Tollvesenet gjorde nesten 2.200 narkotikabeslag i fjor. Samlet verdi var 350 millioner kroner, og beslagene av heroin, kokain, amfetamin og cannabis er mer enn doblet siden 2000.Toll-og avgiftsdirektoratet har aldri gjort flere beslag enn i fjor. Totalt ble det gjort 30.400 beslag i 2008, og statistikken viser at det ble beslaglagt større mengder av alle typer alkoholvarer i 2008 enn året før.Også den sterkeste spriten, brennevin med alkoholstyrke over 60 prosent, ble det tatt langt mer av i fjor sammenlignet med 2007. Men beslagene av denne sterkeste spriten var likevel langt mindre i fjor enn den var på 1990-tallet.Beslagene av brennevin med alkoholprosent over 60 var 6.611 liter i fjor, mot 310 liter i 2007. Først på 1990-tallet kunne de årlige beslagene av sprit med alkoholprosent over 60 komme opp i mer enn 100.000 liter.- Det meste av spritbeslaget med alkoholprosent over 60 i fjor ble gjort i ett enkelt beslag på Svinesund i februar. Da ble det beslaglagt 6.000 liter, forteller underdirektør Geir Høiseth i Toll- og avgiftsdirektoratet til NTB.