De tyske konsumprisene steg med 0,3 prosent i desember. Det siste året har prisene steget 1,1 prosent. Tallene er i tråd med de foreløpige tallene.Tallene var også