I forhold til Soria Moria-erklæringen ligger regjeringen på etterkant når det gjelder hjelp til folk som ikke har noe sted å bo. Nå vil Kleppa forsøke å åpne nye dører for de husløse.- Jeg tar nå initiativ til en gjennomgang av regelverket når det gjelder retten til bolig, med sikte på forbedringer, sier Kleppa til Dagsavisen.Stortinget sa i 2004 nei til å grunnlovsfeste retten til bolig. Kleppa avviser ikke at det kan bli aktuelt å forsøke å fremme et nytt forslag om å lovfeste rett til bolig, men hun understreker at hun først vil prøve ut alle andre alternativer innenfor dagens regelverk. (©NTB)