Vil ha krisegarantier

- Regjeringen Stoltenberg skal opp til eksamen når de kommer med den varslede tiltakspakken 26. januar, sier FHL-sjef Geir Andreassen.

Statsminister Jens Stoltenberg (t.h) sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen (t.v) - Foto: Scanpix

En sterkt eksportrettet fiskerinæring forventer at regjeringen stiller opp med langsiktige finansielle garantiordninger i den kommende krisepakken.- Vi ber på ingen måte om subsidier eller støttetiltak. Fiskerinæringa opererer i et veldig åpent marked. I motsetning til i en rekke andre eksportnæringer, opererer ikke vi med langsiktige kontrakter med faste garanterte priser. Derfor er det spesielt viktig å sikre de finansielle ordningene, sier administrerende direktør Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund (FHL) til NTB.Opp til eksamen Direktøren for bransjeorganisasjon for oppdrettsnæringa og fiskeindustrien sier de i en tett dialog med Fiskeri- og kystdepartementet har formidlet at alt tyder på at den internasjonale finanskrisen vil slå inn i fiskerinæringen i løpet av 2009.- Regjeringen Stoltenberg skal opp til eksamen når de kommer med den varslede tiltakspakken 26. januar. For fiskerinæringa er det viktig at de ikke legger opp til et lappeteppe av små, kortsiktige tiltak. De kan heller avvente situasjonen, men må komme med finansielle tiltak som sikrer langsiktighet og stabilitet i næringa, sier Andreassen.