Vil ruste Norge for klimaendringene

Miljøminister Erik Solheim tror forutsetningene for å bekjempe klimaendringene er bedre enn på lenge.

Erik Solheim Foto: Scanpix

Miljøminister Erik Solheim tror forutsetningene for å bekjempe klimaendringene er bedre enn på lenge. Men i 2009 blir det også viktig å forberede Norge på varmere, våtere og villere vær.Selv om førsteprioritet i miljøkampen er å hindre at den globale oppvarmingen kommer ut av kontroll, er det et faktum at klimaet allerede nå er i ferd med å forandre seg. Solheim mener alle deler av det norske samfunnet må ta inn over seg at vær og havnivå kan bli annerledes i framtida.- Kommuner som anlegger nye boligfelt eller industriområder kan ikke late som klimaendringer ikke kan komme. Veivesenet og NSB må allerede nå ta dette inn i sin tenkning rundt trasévalg, understreker Solheim.Han forteller at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap jevnlig holder kurs om behovet for klimatilpasning, og at bevisstheten rundt spørsmålet ser ut til å øke.I likhet med miljøbevegelsen har Solheim store forhåpninger til at kampen mot årsakene til klimaendringene vil bli styrket i 2009. Det kan virke paradoksalt i en situasjon hvor folks oppmerksomhet rettes mot de mer umiddelbare problemene som følger med den globale økonomiske nedturen. Men miljøministeren tror tiltakene som settes i verk for å lindre finanskrisen, vil utløse en storstilt satsning på miljøvennlig teknologi.- Det gir en foranledning til å omstrukturere næringslivet i veldig mange land, sier Solheim til NTB.Han mener særlig det blir spennende å se om det kommer en omstilling i den kriserammede amerikanske bilindustrien, som tidligere brukte store ressurser på å motarbeide strengere regler for klimautslipp.Solheim gleder seg også over oppløftende signaler fra EU, Kina og USAs neste president Barack Obama, som kommer til å spille hovedrollene i forhandlingene fram mot en ny internasjonal klimaavtale.Håpet er at en ny internasjonal avtale og ny teknologi på sikt skal få ned utslippene av klimagasser. Enn så lenge fortsetter utslippene å stige, både i Norge og globalt. (©NTB)