Tildelingen, som er gjort av Samferdselsdepartementet, omfatter transport av om lag 850.000 passasjerer i året.Fordi tildelingen er blitt dyrere enn forutsatt, vil regjeringen be Stortinget om en ekstrabevilgning på 90 millioner kroner over årets statsbudsjett slik at dagens flytilbud kan opprettholdes. Tidelingen har en kostnad på 431 millioner kroner per år. Rutetilbudet omfatter trafikk til og fra 19 regionale flyplasser.
- Godt tilbud over hele landet
- Et godt tilbud er viktig for å sikre effektiv og sikker transport for folk og næringsliv i distriktene. De nye kontraktene er ett av flere tiltak i tråd med regjeringens mål om at hele landet skal ha et godt flytilbud, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) i en pressemelding.Hun sier at rutetilbudet er justert i tråd med etterspørselen og lover at det ikke blir større endinger i billettprisene for de reisende.