Ytterligere rentekutt varslet

ESB er ikke redd for å kutte renten ytterligere.

Europerisk Sentralbanksjef Jean-Claude Trichet - Foto: Sxanpix

Den europeiske sentralbanken kan komme til å kutte styringsrenten ytterligere om prispresset fortsetter å gi seg.- Hvis prisstabiliteten trues av fallende inflasjon kan en lemping av pengepolitikken være berettiget for å holde inflasjonen på nivåer under, men nær, to prosent på mellomlang sikt, sa visesentralbanksjef Lucas Papademos i Den europeiske sentralbanken til Bloomberg News, ifølge TDN Finans.