Analytiker: Dette ble spennende

Analytiker Katrine Boye snakker om rentemøte, overraskelser, risiko og ekstreme nivåer.

Politikk

I dagens morgenrapport fra Nordea kommenterer analytiker Katrine Boye gårsdagens rentemøte i USA.- Rentemøtet i Fed i går ble mer spennende enn vi hadde trodd på forhånd med melding om at Fed vil kjøpe 300 milliarder dollar i lange statsobligasjoner (fokus på løpetid 2-10 år). Kjøpene skal starte i neste uke. Aksjemarkedet reagerte positivt på nyheten og endte dagen i pluss, sier Boye.- Vi har ventet at dette ville komme, men ble overrasket over at det kom allerede nå. Det er mulig at Bank of Englands vellykkede annonsering av kjøp av lange statsobligasjoner, hvor renten falt vel 60 bp i løpet av to dager, har fått Bernanke til å sette opp farten. Målet med dette tiltaket er å få ned rentene på trygge papirer nok, slik at nye marginale investeringer går inn i markeder med mer risiko, sier analytikeren.- Vi ser dette som et positivt tiltak fra Fed, men vi er i ukjent farvann og vet ikke om det vil få den tilsiktede effekten. Fed skal også øke kjøpene av andre lånepapirer, henholdsvis 750 milliarder dollar i boliglånsobligasjoner (agency mortgage backed securities) og 100 milliarder dollar (ny total 200 milliarder dollar) andre lånepapirer, sier Boye.- Også verdt å merke seg var at Bernanke fortsatt sier at styringsrenten vil holde seg på "exceptionally low levels", men i stedet for å si at dette vil være tilfellet "for some time", sa han nå "for an extended period". Det kan indikere at Fed tror de vil måtte holde rentene på det ekstreme nivået lenger enn de trodde tidligere, avslutter Boye.

Nyheter
Børs