Ap truer med u-hjelpskutt

Land som nekter å ta imot egne innbyggere som har fått avslag på asylsøknad i Norge, risikerer å miste millioner i bistand.

Statsminister Jens Stoltenberg - Foto: Scanpix
Politikk

Land som nekter å ta imot egne innbyggere som har fått avslag på asylsøknad i Norge, risikerer å miste millioner i bistand.Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan Grande aksepterer ikke at Norge skal være et fristed for asylsøkere som har fått avslag på sine søknader.Dagbladet skrev mandag at nesten ingen av de 7.000 asylsøkerne fra Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran og Somalia som kom til Norge i fjor, ble returnert til sine hjemland, til tross for at de ikke har lovlig opphold i Norge.- Hvorfor skal Norge gi millioner i bistand til land som nekter å ta imot sine egne statsborgere? spør Stokkan-Grande.Han er krystallklar på at Norge ikke skal være et fristed for asylsøkere og han frykter at tilstrømningen av asylsøkere til Europa er på vei til å sprenge asylinstituttet.- Jeg tar nå et initiativ til at Norge og de andre landene i Schengen-samarbeidet kobler sammen utenrikspolitikk og retur av asylsøkere. Vi må vurdere om land som ikke er villige til å ta imot egne statsborgere, bør miste u-hjelp eller annen bistand fra Norge, sier Arild Stokkan-Grande til Dagbladet.

Nyheter
Politikk