EU ber IMF doble krisestøtte

EUs ledere er enige om å be Det internasjonale pengefondet (IMF) doble beløpet som brukes for å hjelpe land rammet av den økonomiske krisen.

Politikk

Det viser et utkast til uttalelse fra EU-toppmøtet.Utkastet, som fortsatt kan bli gjenstand for endringer i løpet av forhandlingene fredag, sier at EU vil foreslå for G20-toppmøtet i London i april at G20 «dobler IMFs ressurser slik at fondet kan hjelpe sine medlemmer raskt og fleksibelt hvis de erfarer vansker med betalingsbalansen».Utkastet nevner ingenting om størrelsen på EUs eventuelle bidrag til en slik dobling.EU ber om at ledelsesstrukturen og beslutningsprosessen i IMF må reformeres.EUs ledere er dessuten enige om å holde det nåværende taket på EUs krisefond, 25 milliarder euro, for europeiske stater utenfor euroområdet som kommer i vansker.EU-toppmøtet oppfordrer til en rask avslutning av Doha-runden om verdenshandelen. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv