LO vil revurdere helseforetaksmodellen

LO ønsker en evaluering av foretaksmodellen i helsevesenet, og er dermed på kollisjonskurs med Arbeiderpartiet.

Foto: Scanpix
Politikk

- Helseforetak betyr mer markedsstyring i helsevesenet, sier LOs sjeføkonom Stein Reegård til Klassekampen. LO hevder blant annet at foretaksmodellen er et skritt i retning av mer markedsstyring i Helse-Norge. Av partiene på Stortinget er det bare Ap som ikke ser foretaksmodellen som en overføring av bedriftsøkonomiske styringsprinsipper i forvaltningen av helsesektoren.Reegård understreker imidlertid at det er viktig å skille mellom effektene av helseforetakene på samfunnsnivå og effektene på virksomhetsnivå innenfor helsesektoren.- På samfunnsnivå kan en vanskelig si at det er blitt mer markedsstyring. Hensikten er ikke overskudd men snarere et underskudd på 80 mrd. Sykehusene kan ikke prise selv og de kan heller ikke velge pasienter, og det er fortsatt staten som økonomisk ansvarlig for sjukehusene. LO-økonomen skiller derimot mellom effektene av helseforetakene på det han mener er samfunnsnivå og virksomhetsnivå.- På virksomhetsnivå derimot innebærer foretaksmodellen et skritt nærmere mer marked med økonomisk målstyring og desentraliserte beslutninger, sier han.

Nyheter
Næringsliv