Resultatvarsel fra papirprodusent

En av Norske Skogs konkurrenter har sendt ut et resultatvarsel.

Foto: Scanpix
Politikk

Norske Skog-konkurrent Stora Enso venter et lavere driftsresultat, justert for engangsposter og mark-to-market vurderinger, i første kvartal 2009 i forhold til fjerde kvartal 2008. Ifølge TDN Finans viser selksapet til underliggende dårlig etterspørsel og at kundene reduserer varelagrene, spesielt innen treprodukter og finpapir.Norske Skog-aksjen stiger 2,4 prosent til 12,30 kroner på Oslo Børs.

Nyheter
Børs