Rødgrønn kamp om verneplikt

Et klart flertall i folket vil ha verneplikt for kvinner, men blant de rødgrønne er det strid.

Millitæret i marsj - Foto: iStockphoto
Politikk

Saken kommer opp på landsmøtene i både SV, Sp og Ap i ukene framover.- Jeg oppfordrer alle de tre partiene til å ta kvinnene på alvor. Det må bli slutt på at verneplikten skal være forbeholdt menn, sier Senterungdommens leder, Christina Ramsøy til Dagsavisen.Ramsøy viser til en meningsmåling som Opinion har utført for organisasjonen Folk og Forsvar. Der svarer hele 58 prosent at verneplikten skal være lik for både kvinner og menn. Bare 36 prosent vil forbeholde verneplikten menn. 62 prosent av mennene ønsker kvinnelig verneplikt, mens 55 prosent av kvinnene sier ja.- Dette er selvsagt et likestillingsspørsmål, men det viktigste for oss i Senterungdommen er å slå ring om verneplikten som ordning. Dersom det ikke innføres kjønnsnøytral verneplikt, så vil verneplikten miste legitimitet. Vi kan fort havne i en situasjon der Forsvaret må basere seg på vervede soldater. Da har vi ikke lenger et folkeforsvar, sier Ramsøy.Meningsmålingen viser klart flertall for kvinnelig verneplikt blant alle partienes velgere, bortsett fra i KrF, hvor bare en tredel ønsker kvinnelig verneplikt. I alle aldersgrupper er det flertall for å slippe kvinner til på like vilkår i Forsvaret. (©NTB)

Nyheter
Politikk