Skal forberede verden på klimakatastrofer

Norge skal sørge for at det senest i 2010 vil foreligge en spesialrapport om hvordan verden skal forberede seg på forskjellige klimakatastrofer.

Jorda om natten - Foto: iStockphoto
Politikk

På et møte i Oslo denne uka, som ledd i arbeidet til FNs klimapanel, deltar over 100 eksperter som skal trekke opp linjene for hvordan landene skal håndtere og redusere risikoen for katastrofer som følge av klimaendringene.Statens forurensningstilsyn (SFT) koordinerer Norges arbeid med FNs klimapanel. SFT-direktør Ellen Hambro sa under åpningen mandag at rapporten blant annet skal være en guide for hvordan man kan komme i gang med praktiske tiltak i land som er sårbare for klimaendringene.Kirkens Nødhjelp og deres ungdomsorganisasjon Changemaker hadde mandag formiddag en demonstrasjon på Egertorget i Oslo, der det ble anskueliggjort konsekvenser av klimaendringer for områder som ligger lavt i forhold til havet - for eksempel Bangladesh.

Nyheter
Næringsliv