Statnett ber om 2,7 milliarder til utbygging

Det statseide strømselskapet Statnett ber departementet om 2,7 milliarder kroner for å klare seg gjennom den store utbyggingen av strømnettet i Norge.

Politikk

Statnett, som forvalter det sentrale elektrisitetsnettet i Norge, har signalisert ønsket om tilførsel av ny egenkapital i et brev til Olje- og energidepartementet.I neste tiårsperiode skal Statnett gjøre store investeringer som er nødvendige for å sikre tilstrekkelig strømforsyning til alle deler av landet, inkludert å bygge ny overføringskapasitet mot utlandet.- Mye av utbyggingskostnadene knytter seg også opp mot satsingen på fornybar energi, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett til NTB.Statnett anslår utbyggingskostnadene til 24 milliarder.- Lånene vi tatt opp de siste årene har gjort at egenkapitalandelen i Statnett har sunket ned mot 30 prosent. Med de 2,7 milliardene vi nå søker om i tilførsel, ønsker styret å komme opp igjen til 35 prosent, sier Akselsen.Statnett er for tiden i konflikt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som mener Statnett har gjort for dårlig vedlikehold på kablene i Oslofjorden. NVE truer med bøter hvis de ikke klarer å gjenopprette driften innen 1. juli, noe Statnett har sagt at de skal klare.Selskapet prøver også å få norske strømprodusenter til å betale mer av de faste kostnadene i sentralnettet når det investeres stort i utbygging, og har fått støtte av Forbrukerrådet.- Disse sakene har imidlertid ikke noe med egenkapitaltilførselen til selve utbyggingen å gjøre, sier Akselsen. (©NTB)

Nyheter
Politikk