USA vil tredoble støtten til Pakistan

I håp om økte pakistanske bidrag til krigføringen i Afghanistan planlegger USA en tredobling av pengestøtten til landet.

President Barack Obama og visepresident Joe Biden - Foto: Scanpix
Politikk

President Barack Obama har ennå ikke offentliggjort sin videre strategi for krigen i Afghanistan, men en amerikansk tjenestemann opplyser at tiltakene for å vinne Pakistans støtte er omfattende. Den ikke-militære støtten, karakterisert som utviklingshjelp, som i dag er på om lag 450 millioner dollar i året, skal tredobles.Den militære støtten vil trolig også økes fra dagens nivå på 300 millioner dollar årlig, men ikke i samme skala. Det kan også bli stilt betingelser ved den militære støtten, noe som ikke vil bli gjort med utviklingshjelpen.Formålet med den økte pengestøtten er å få pakistanske myndigheter til å bidra mer i kampen mot Taliban-opprørerne i Afghanistan. USA har i lengre tid forsøkt å få Islamabad til å hindre at Taliban får opprette såkalte frisoner på pakistansk territorium, noe Washington så langt har lyktes dårlig med.Planen om å øke de økonomiske bidragene følger linjene som ble trukket av nåværende visepresident Joe Biden da han var formann av Senatets utenrikskomité. Sammen med republikaneren Richard Lugar foreslo Biden å øke støtten til Pakistan med 1,5 milliarder dollar årlig i fem år. Denne hjelpen omfattet ikke militær støtte.

Nyheter
Næringsliv