850.000 personer bor alene

Hver fjerde husholdning her i landet består nå av én person.

Illustrasjon, leiligheter. Foto: iStockphoto
Politikk

Det betyr at 18 prosent av befolkningen, 852.000 personer, bor alene, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)I fjor økte tallet på husholdninger her i landet med 38.000 til 2.143.000. Husholdninger som bare består av én person økte mest. Den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen er nå på 2,2 personer. I 1960 var snittet 3,3 personer per husholdning.Andelen aleneboende var 4 prosent i 1960 og 10 prosent i 1980, mens den nå er 18 prosent. Oslo har flest aleneboende med nesten 30 prosent. Deretter følger Sør-Trøndelag og Troms med henholdsvis 19 og 18 prosent av befolkningen. Lavest andel aleneboende er det i Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Akershus. (©NTB)

Nyheter
Politikk