Bedre tall enn fryktet fra Europa

De europeiske innkjøpssjefenes forventningsindeks var bedre enn fryktet.

Foto: HegnarOnline
Politikk

Foreløpige tall viser at de europeiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for industrien steg fra 33,9 i mars til 36,7 i april. Ifølge Bloomberg var det ventet en indeks på 34,7.Innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for tjenesteytende sektor steg fra 40,9 i mars til 43,1 i april. Forvetningen var på 41,4.Indekser under 50 viser avtagende aktivitetsnivå.

Nyheter
Næringsliv