Bommer Svein Gjedrem?

Det tror markedet.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem - Foto: Scanpix
Politikk

Pengemarkedet priser fremtidige pengemarkedsrenter (FRA-renter) høyere enn hva Norges Bank anslår i sin seneste pengepolitiske rapport, som ble publisert 25. mars.Ifølge TDN Finans handles FRA for mars 2010 på 2,38 prosent, mens Norges Banks anslag er på rundt 1,90 prosent Pengemarkedsrenten består av styringsrenten samt et risikoanslag.Makroøkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i First Securities sier til nyhetsbyrået at det er stor forskjell mellom den faktiske og estimerte renten, men mener likevel at FRA-renten er "fair" priset.-Forskjellen kan enten skyldes at markedet forventer at kredittpåslaget i markedet vil være høyt lengre enn det Norges Bank tror eller at markedet venter at styringsrenten vil være høyere enn hva sentralbanken har estimert, sier Wilhelmsen.

Nyheter
Næringsliv