Brustad fornøyd med Aker-initiativ

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) er tilfreds med at det blir en fornyet gjennomgang av Aker-saken.

Kjell Inge Røkke og næringsminister Sylvia Brustad - Foto: Scanpix
Politikk

- Det er positivt at Aker Solutions har engasjert en internasjonal investeringsbank for å foreta en fornyet gjennomgang av transaksjonene. Valg av rådgiver, hva rådgiveren skal gjennomgå og hvordan gjennomgangen skal foretas er omforent mellom Aker Solutions og eierne i Aker Holding, sier Brustad i en pressemelding.Hun sier at den fornyede gjennomgangen, sammen med departementets egen gjennomgang i regi av Pareto, vil bidra til at staten som eier får et bedre beslutningsgrunnlag. Statsråden legger til grunn av Aker Solutions sørger for at departementet får tilgang til rapporten så snart den foreligger.- Jeg er tilfreds med at Aker Solutions ved å opprettholde virksomhetene som selvstendige enheter og ikke nå foretar oppgjør, har lagt til rette for at transaksjonene stilles i bero. Dette er skritt som kan bidra til at vi kommer fram til en løsning, sier Brustad. (©NTB)

Nyheter
Børs