Flere trusler mot fengselsbetjenter

Betjenter ved norske fengsler blir stadig oftere utsatt for grove voldsepisoder og drapstrusler fra innsatte.

Foto: Scanpix
Politikk

I 2008 ble det rapportert inn 286 alvorlige hendelser, mot 204 året før, viser statistikk fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning. I 2005 ble det innrapportert 160 hendelser, melder P4.Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY), som organiserer de fengselsansatte, mener hovedforklaringen til økningen er at betjentene er blitt flinkere til å rapportere hendelsene.- Statistikken er selvfølgelig bekymringsfull. Den største bekymringen er imidlertid økningen i subtile eller spissfindige trusler som det er vanskelig å relatere til arbeidsplassen, og som ikke fanges opp av statistikken. Dette er trusler der for eksempel en innsatt forteller en betjent at «jaså, så du har barn i den og den barnehagen» eller at du åpner døra en morgen og finner en pose med avføring på trappa, sier forbundsleder Knut Are Svenkerud i KY. (©NTB)

Nyheter
Politikk