Glede blant transportansatte over lovendring

- Liv Signe Navarsete (Sp) kan vente seg en stor bukett roser når hun kommer tilbake på jobb over påske, sier leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Per Østvold.

Foto: Scanpix
Politikk

Bakgrunnen for hans ros og roser til samferdselsministeren er at hun har lagt fram et lovforslag som vil skape langt større trygghet for Østvolds medlemmer i konkurranseutsatte transportbransjer.- Lovforslaget går ut på at ansatte i transportselskaper som taper anbudskonkurranser skal ha samme rettigheter som ansatte i bedrifter har ved virksomhetsoverdragelser. Det innebærer at lønn og andre rettigheter beholdes, sier Østvold. Han venter at lovendringen vedtas i Stortinget.Hans forbund har sammen med Sjømannsforbundet og Jernbaneforbundet arbeidet for en slik lovendring siden 2001 for å sikre medlemmene trygghet når et nytt selskap vinner anbud i samferdselssektoren. De tre regjeringspartiene lovet i Soria Moria-erklæringen å gjennomføre dette.- Regjeringen har brukt lang tid, men vi er svært fornøyd med at dette nå kommer på plass, sier Østvold til NTB.

Nyheter
Politikk