Grande Røys stopper oppkjøp

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys setter foten ned: Oppkjøp forbys.

Foto: Scanpix
Politikk

Opplysningen Digitale Medier AS (ODM) får ikke overta Aspiro Søk. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har i dag besluttet å opprettholde Konkurransetilsynets vedtak, som forbyr et slikt oppkjøp, heter det i en melding fra FAD.Disse selskapene er de to største i markedet for nummeropplysning på SMS-søk. Dette markedet er preget av få store og mange små aktører, og Konkurransetilsynet kom til at et slikt oppkjøp vil vesentlig redusere en allerede begrenset konkurranse. FAD slutter seg til denne konklusjonen.Departementet har imidlertid fått opplyst at morselskapet i konsernet, Opplysningen AS, mener det er en sammenheng mellom oppkjøpet av Aspiro Søk og muligheten for å opprettholde arbeidsplasser i konsernet. På denne bakgrunn vil Regjeringen ta kontakt med Opplysningen AS for å få vurdert om det er grunnlag for å omgjøre Konkurransetilsynets vedtak med hjemmel i konkurranseloven § 21. Paragrafen åpner for å tillate en foretakssammenslutning hvis denne er av stor samfunnsmessig betydning.

Nyheter
Næringsliv