Hvem er rådgiveren i Aker-striden?

- Kritikkverdig at partene ikke vil oppgi hvilken internasjonal investeringsbank de har valgt, sier Høyres Per-Kristian Foss.

Kjell Inge Røkke og Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad - Foto: Scanpix
Politikk

- Det er kritikkverdig at partene ikke vil oppgi hvilken internasjonal investeringsbank de i fellesskap har valgt til å foreta en fornyet gjennomgang av de omstridte Aker-transaksjonene, mener Per-Kristian Foss (H).Næringsminister Sylvia Brustad (Ap) har i en pressemelding opplyst at «valg av rådgiver, hva rådgiveren skal gjennomgå og hvordan gjennomgangen skal foretas, er omforent mellom Aker Solutions og eierne i Aker Holding». Men verken Næringsdepartementet eller Aker-systemet har så langt opplyst hvem rådgiveren er, bortsett fra at det er en internasjonal investeringsbank.- Dersom partene er enige om en felles verdivurdering, bør de offentliggjøre navnet på banken som er gitt oppdraget, sier Foss til NTB.Fra før er det kjent at staten har gitt Pareto oppdraget med å utføre en uavhengig verdivurdering av selskapene i det omstridte Aker-salget (©NTB)

Nyheter
Næringsliv