Hvor lav blir renten?

Handelsbankens økonomer kommer med rentespådommer.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork - Foto: Finansavisen
Politikk

- Norges Bank vil fortsette å senke sine renter, men hvor mye avhenger av det makroøkonomiske bildet, fastslår Handelsbankens økonomer fast i sin siste konjunkturrapport.- Markedsrentene bør følge etter, men normalisering av forskjellene mellom markedsrenter og risikofrie renter har vist seg å ta atskillig lengre tid enn ventet, mener banken.Handelsbanken har ikke funnet det helt lett å forutsi Norges Banks beslutninger de siste månedene.- Etter et par forsiktige kutt i fjor høst fikk vi plutselig 175 bp i desember. Dette kuttet kunne riktignok rettferdiggjøres ut fra tallene fra Norges Banks Regionale Nettverk, som ikke var blitt offentliggjort før rentebeslutningen. Derimot er det vanskeligere å forstå sentralbankens nedrevisjon av prognosen for egen rentebane i Pengepolitisk Rapport fra mars. Til tross for at nyhetene siden desember etter vår oppfatning hadde stemt godt med den synet Norges Bank selv gav uttrykk for i desember, ble denne prognosen revidert ned med et helt prosentpoeng, slik at Norges Bank nå ser for seg en bunn for sin foliorente på 1 prosent i stedet for dagens 2 prosent, som de så for seg i desember. Selv om vi kan ha sympati med problemene med å orientere seg i en raskt skiftende verden, er det klart at dette gjør det vanskeligere for oss å spå om Norges Banks beslutninger framover, heter det i rapporten.- Vi ser rentebunn på 1,5 prosent i vårt hovedscenario og nær null under alternativscenariet, konkluderer økonomene.

Nyheter
Næringsliv