Lærerne har det verre enn politiet

Tall fra Politidirektoratet viser at lønnsutviklingen i politiet har vært bedre enn for lærere, sykepleiere og resten av staten.

Illustrasjonsfoto - Foto: Scanpix
Politikk

Tall fra Politidirektoratet viser at lønnsutviklingen i politiet har vært bedre enn for lærere, sykepleiere og resten av staten.Fra 2001 til 2007 økte bevilgningene fra Stortinget med over 2 milliarder kroner. Men 3 av 4 kroner som politikerne har bevilget til å bekjempe kriminalitet, har gått til høyere lønn og økte utgifter til kontor og utstyr, skriver Aftenposten.Seks av ti politisjefer sier at milliardbevilgningene verken har ført til mer service for publikum eller mer etterforskning av kriminalitet.Tallene kommer fram i en utredning som Agenda Utredning & Utvikling har gjort for politidirektør Ingelin Killengreen om ressursbruken i politiet.Alle landets politimestre har fått uttale seg anonymt i undersøkelsen. Bare tre av de 28 som har svart, sier at situasjonen er blitt bedre.- Det er ingen tvil om at driftsbudsjettene er blitt strammere. Det føles veldig trangt for hele politiet. Samtidig har vi klart å utvide kapasiteten med 11,3 prosent og over 1.000 årsverk, sier Killengreen.Hun mener rapporten viser at politiets pengebruk er nøktern.Med denne rapporten som grunnlag, skal Politidirektoratet etter påske starte et prøveprosjekt i Vestfold. Målet er å se nærmere på hva politiet bruker tiden på, og hva ressursene blir brukt til. (©

Nyheter
Politikk