Laveste rente: 2,67 prosent

Norges Bank setter renten i bytteavtale.

Yngve Slyngstad, forvalter for Statens pensjonsfond - Utland (oljefondet) og Svein Gjedrem, sentralbanksjef - Foto: Scanpix
Politikk

Renten på valutaswapen som har budfrist klokken 12:45 i dag er satt til 2,67 prosent. Nibor5 er fastsatt til 2,87 prosent.

Nyheter
Politikk