Ny straffeutmåling for Seim

Carl Fredrik Seim (35) vil få en ny vurdering av dommen på fem og et halvt års fengsel når saken mot ham behandles i Gulating lagmannsrett fra mandag.

Foto: Scanpix
Politikk

I Bergen tingrett ble Seim våren 2007 funnet skyldig i en rekke tilfeller av ulovlig uttak av midler fra selskaper som han hadde hånd om, i første rekke knyttet til kjøpet av verftet Mjellem & Karlsen i 2002.Seim og hans advokat Trygve Staff anket både over skyldspørsmålet, saksbehandlingen og straffen.AvvistMed unntak av ett punkt i tiltalen, ble anken avvist av Gulating lagmannsrett. Høyesterett holdt fast ved dette. Dermed blir tingrettsdommen for de mest alvorlige forholdene stående.Lagmannsretten skal nå behandle det gjenstående punktet i tiltalen. Dette punktet gjelder bedrageri for 15 millioner kroner fra en forretningsmann i den såkalte Parken eiendom-saken i Bergen. Seim er tidligere frifunnet for dette punktet i en sivil sak.

Nyheter
Politikk