Renten stuper hos Husbanken

Både de faste og de flytende rentene i Husbanken er på vei kraftig ned.

Foto: iStockPhoto
Politikk

Både de faste og de flytende rentene i Husbanken går nå ned. Flytende rente vil gå ned fra 5,4 til 3,1 prosent i tredje kvartal. Fastrenten ligger nå mellom 3,1 og 4,2 prosent avhenging av bindingstid.Husbankrenten fastesettes på bakgrunn av statssertifikater- og obligasjoner. Dette, sammen med en observasjonstid, danner grunnlaget for rentenivået, og medfører at Husbankrenten går opp eller ned senere enn rentene i det private kredittmarkedet.Flytende og fast rente er kjent henholdsvis 3 og 2 måneder før de gjøres gjeldende. Dette gjør renteutviklingen mer forutsigbar for kundene.Den flytende renten går ned fra 5,4 prosent til 3,1 prosent fra 1. juli. Tre års fastrente ligger på 3,1 prosent i april, 3 prosent i mai og vil gå opp til 3,1 prosent igjen i juni. Fastrenten for fem års bindingstid er 3,5 prosent. Ti års fastrente ligger på 4,2 prosent.Etter at systemet for rentefastsettelse ble lagt om i Husbanken, har fastrenten i Husbanken aldri vært lavere enn tre prosent. Den flytende har vært nede i 2,3 prosent. Sammenliknet med det private kredittmarkedet, ligger Husbankrenten lavt over tid. (se vedlagte illustrasjon)

Nyheter
Næringsliv