Riksmeklingsmann Svein Longva er død

Riksmeklingsmann Svein Longva døde torsdag, 65 år gammel, etter en tids sykdom.

Politikk

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) fikk beskjed om dødsfallet torsdag.- En sentral person i norsk offentlighet har gått bort. Svein Longva har gjort en viktig innsats i det norske samfunnet, særlig i sitt virke som direktør i Statistisk sentralbyrå og i de senere årene som riksmeklingsmann, sier Andersen. Han uttrykker dyp medfølelse med Longvas familie.Lang karriereLongva ble utnevnt til riksmeklingsmann i 2005. Før det hadde han en lang karriere bak seg i Statistisk sentralbyrå (SSB).Han ble ansatt i SSB i 1968. I perioden 1984-1991 var han forskningssjef og fra 1991-2004 var han administrerende direktør. Longva ledet det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene i perioden 1986-2004. I tillegg til å være leder i beregningsutvalget, ledet han blant annet Levekårsutvalget (1993) og Barnefamilieutvalget (1986).Longva har også innehatt en lang rekke verv i styrer, offentlige utvalg og råd, både nasjonalt og internasjonalt.Fra 1999 til 2002 ledet han The Bureau of the Conference og European Statisticians, som er det viktigste samarbeidsorganet for europeiske og nordamerikanske statistikkbyråer.Longva var professor II ved Universitetet i Bergen i perioden 1989-1992.Engebretsen overtarI 2004 ble Longva utnevnt til ridder av første klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt store samfunnsengasjement.I vinter ble sorenskriver Geir Engebretsen utnevnt som assisterende riksmeklingsmann.Engebretsen har ivaretatt Longvas funksjoner i den siste tiden av sykdomsperioden. Engebretsen fortsetter å ivareta disse arbeidsoppgavene inntil det blir utnevnt ny riksmeklingsmann. (©NTB)

Nyheter
Politikk