Slutt for Kredittilsynet

Kredittilsynet skifter navn til Finanstilsynet.

Kristin Halvorsen - Foto: Scanpix
Politikk

Finansdepartementet foreslår at Kredittilsynet skifter navn til Finanstilsynet.- Det nye navnet vil bedre reflektere at tilsynet omfatter både bank-, forsikrings- og verdipapirtilsyn, sier finansminister Kristin Halvorsen i en melding.Bakgrunnen for forslaget om navneendring er at navnet "Finanstilsynet" vil være mer dekkende for Kredittilsynets virksomhet. Navnet Finanstilsynet vil også være bedre i samsvar med det som tilsvarende tilsyn heter i andre nordiske land (Finanstilsynet i Danmark, Finansinspektionen i Sverige og Finland), og med det engelske navnet til Kredittilsynet (Financial Supervisory Authority of Norway).Forslaget fremmes etter ønske fra Kredittilsynet. Det tas sikte på å gjennomføre navneskiftet i forbindelse med at Kredittilsynet flytter til nye lokaler i Revierstredet i desember 2009.Forslaget krever endring blant annet av kredittilsynsloven.

Nyheter
Børs