Stortinget griper fatt i Aker-saken

Kontroll- og konstitusjonskomiteen går inn i Aker-saken med full tyngde. Alle partier på Stortinget vil stå bak beslutningen om å åpne sak.

Foto: Scanpix
Politikk

Komitéleder Lodve Solholm (Frp) sier at næringsminister Sylvia Brustad (Ap) har frist til mandag med å gi svar på spørsmål som komiteen tidligere har stilt. Men han er sikker på at det dagen etter blir fattet vedtak om å gå inn i saken i full bredde.Det er tilstrekkelig at tre av komiteens medlemmer vil gå videre med en sak for at den blir «åpnet», som det heter på stortingsspråket. Frps Solholm og Carl I. Hagen, samt Høyres Per-Kristian Foss, går sammen om dette.Men også regjeringspartienes representanter i kontrollkomiteen mener at Aker-saken har så mange uavklarte sider at den må gås etter i sømmene av Stortinget. Derfor blir det en enstemmig komité som på møtet tirsdag går til dette skrittet.Solholm ser for ser en omfattende saksbehandling, med mange høringer og debatter. Prosessen må komme i gang raskt, ettersom det bare er to måneder til stortingssesjonen er over. Men komiteen vil neppe avgi innstilling før den eksterne verdivurderingen av de fem solgte Aker-selskapene er gjort.

Nyheter
Politikk