Trenger mer tid på Aker-spørsmålene

Næringsminister Sylvia Brustad har bedt om å få bedre tid til å besvare spørsmålene som Stortingets kontrollkomité har stilt om Aker-saken.

Kjell Inge Røkke og Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad - Foto: Scanpix
Politikk

Kontrollkomiteen stilte i forrige uke flere spørsmål til Brustad om Aker-saken og ba statsråden svare på spørsmålene innen onsdag denne uken.- Nå har Brustad bedt om å få bedre tid til å besvare komiteens spørsmål, sier komiteens leder Lodve Solholm (Frp) til NTB.Han sier statsråden vil få utvidet frist til mandag med å besvare spørsmålene.På sitt møte tirsdag i neste uke avgjør så komiteen om den er tilfreds med svarene statsråden har gitt, eller om komiteen skal åpne sak og se nærmere på Aker-saken.Mye tyder på at kontrollkomiteen vil åpne sak, og blant annet gjennomføre høringer i løpet av mai slik at saken kan sluttbehandles før sommeren. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv