Vil sende kriminelle utlendinger rett ut

UDI og politiet i samarbeid. - Behandlingen av denne type saker skal prioriteres og vedtak fattes raskt, sier UDI-direktør Ida Børresen.

Politidirektør Ingelin Killengreen - Foto: Scanpix
Politikk

Politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI) har inngått samarbeid for å få kriminelle utlendinger raskere ut av landet.Bakgrunnen er den økende åpne omsetningen av narkotika i hovedstaden. Narkotikasalget foretas i stor grad av utlendinger, og mange er her som asylsøkere.- Mye kan tyde på at dette er organiserte kriminelle som utnytter asylordningen. Dette er svært alvorlig. Vi har derfor inngått en avtale med politiet om at behandlingen av denne type saker skal prioriteres og vedtak fattes raskt, sier UDI-direktør Ida Børresen.Så langt i år er 644 personer pågrepet for narkotikaomsetning bare i Grønland bydel. Av disse var over halvparten utlendinger.Godt mottatt Avtalen, som trer i kraft onsdag, blir svært godt mottatt av justisminister Knut Storberget (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap). De tok en pause i Arbeiderpartiets landsmøte mandag for å bli orientert om avtalen.- Det er to hensyn som her blir ivaretatt. For det første er det både plagsomt og uheldig å se slik åpenlys omsetning av narkotika. Det må slås raskt og strengt ned på denne type virksomhet. Dessuten er denne omsetningen med på å dra alle asylsøkere ned i søpla. De færreste asylsøkere begår straffbare handlinger, men folk tror nærmest at alle gjør det. Jeg håper vi med dette kan gjenreise noe av tilliten til asylbegrepet, sier Storberget.Justisministeren sier at det ikke hjelper med strenge tiltak hvis de kommer etter to år.- De må komme raskt, sier han.Detalj Avtalen som nå er inngått, er svært konkret og regulerer i detalj samarbeidet mellom UDI og politiet. Blant annet slås det fast at UDI skal behandle denne type saker inne fem dager, og at den videre saksbehandlingen mot en eventuell utvisning skal prioriteres.- Vi forventer resultat av denne innsatsen. Avtalen begrenser seg ikke bare til narkotikasaker. Vi skal også kunne bruke den på andre typer saker når vi trenger det, sier Oslos politimester Anstein Gjengedal.- Det er viktig å forebygge at asylinstituttet utnyttes av personer som ikke har behov for beskyttelse. De som har kommet til Norge for å drive med denne type virksomhet, må ut fortest mulig, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.Det er spesielt i den nedre delen av Grünerløkka og rundt Oslo S at den åpne narkotikaomsetningen foregår. Og etter at de to statsrådene hadde blitt orientert om avtalen mandag, spaserte de en tur i de aktuelle områdene sammen med UDI-direktøren og politiet. (©NTB)

Nyheter
Politikk