Daværende justisminister John Ashcroft og det føderale politiet FBIs sjef Robert Mueller er begge anklaget av en pakistansk mann som ble fengslet og holdt innesperret i over et år etter angrepene.Høyesterett avviste mandag kjennelsen i en lavere domstol om at pakistaneren Javaid Iqbal kan fortsette prosessen mot de daværende lederne.Muslimen Javaid Iqbal hevder han ble utsatt for verbal og fysisk mishandling mens han ble holdt fengslet. Han hevder også at han ble utsatt for etnisk diskriminering på grunn av bakgrunnen sin.