Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det helt normalt for årstiden. Magasinfyllingen er nokså lik i alle deler av landet.Gjennom uken som gikk økte fyllingsgraden med 1,5 prosentpoeng, mot 2,5 prosentpoeng uken før. (©NTB)