- Frp vil la private aktører formidle arbeidsplasser i Norge fordi vi mener de kan gjøre dette bedre og mer målrettet enn det offentlige gjør i dag, sa Siv Jensen i sin tale på Frps landsmøte på Gardermoen fredag.Frp-lederen benyttet mye av sin landsmøtetale til å snakke om kvinnekamp og kom også med flere spark mot det hun kalte «den venstreorienterte eliten i Norge».- Frp er på lag med alle kvinner rundt om i verden som er ofre for overgrep som tvangsgifte og kjønnslemlestelse. Dette er problemer som den venstreorienterte eliten har lukket øynene for, tordnet hun fra talerstolen.Partilederen ivret også for at kvinner i lavlønnsyrker skal få mer lønn.