I 2007 kjøpte Statoil seg inn i oljesandproduksjon i Canada for 12 milliarder kroner.- Regjeringens store ord om klima må føre til handling, og regjeringen har i morgen en gylden mulighet til å vise hvor viktig klimasaken faktisk er. Derfor fremmer KrF i dag et forslag om hastebehandling, der vi ber regjeringen om å trekke StatoilHydro ut av oljesanden i Canada, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.Miljøvernminister Erik Solheim (SV) har også gitt offentlig inntrykk av at han ønsker det samme.- Erik Solheim gikk høyt på banen mot oljesandprosjektet under SVs landsmøte. I morgen har regjeringen han er en del av, muligheten til å gjøre noe med det. Det må være samsvar mellom ord og handling, hvis ikke driver regjeringen ren dobbeltkommunikasjon, sier Høybråten. (©NTB)