Åsne Seierstad til Høyesterett

De påståtte ærekrenkelsene i Åsne Seierstads bok "Bokhandleren i Kabul" havner i Høyesterett.

Åsne Seierstad - Foto: Scanpix
Politikk

Høyesterett skal vurdere om det er norsk eller afghansk lov som skal gjelde i striden rundt de påståtte ærekrenkelsene i Åsne Seierstads bok «Bokhandleren i Kabul».Det er bokhandlerens kone, Suraia Rais, som har reist saken mot Åsne Seierstad. I den bestselgende boken fra 2002 mener familien Rais seg gjenkjent og ærekrenket av de opplysninger som gis om familien. De saksøkte derfor Seierstad og har krevd erstatning for den globale skaden opplysningene i boken har påført dem.Suraia Rais og hennes prosessfullmektig Per Danielsen mener det er afghansk rett som skal være grunnlaget for søksmålet ettersom bokens skadelige effekt først og fremst har utspilt seg i Afghanistan. Oslo tingrett var derimot uenig og avsa dom om at det er norsk rett som må gjelde. Lagmannsretten kom i april til samme konklusjon og avviste anken.Rais anket avgjørelsen på nytt og nå er det opp til Høyesterett å avgjøre om afghansk lov skal få gjelde i en norsk rettssal. (©NTB)

Nyheter
Politikk