Brustad får korreks av sine egne

Også de rødgrønne partiene stiller seg bak deler av kritikken mot behandlingen av Aker-saken i Næringsdepartementet.

Statsminister Jens Stoltenberg og næringsminister Sylvia Brustad - Foto: Erlend Aas / SCANPIX
Politikk

Stortingets kontroll og konstitusjonskomité mener Aker-saken understreker behovet for «et aktivt og bevisst eierskap» fra statens side. En samlet komité finner det dessuten på sin plass å understreke «nødvendigheten av at staten som eier, på linje med andre industrielle eiere, deltar aktivt og tydelig med klare, velbegrunnede og selvstendige standpunkter» i sin innstilling etter behandlingen av Aker-saken.Den ble avgitt tirsdag kveld.Mild korreks Merknadene må oppfattes som en mild korreks av regjeringens - i praksis Nærings- og handelsdepartementet og statsråd Sylvia Brustads (Ap) - befatning med de omstridte Aker-transaksjonene.«Komiteen forutsetter at det for framtida er en bedre dialog mellom eiere i forkant av denne typen transaksjoner, og at det er enighet før og ikke etter at transaksjonene er annonsert», heter det i innstillingen.Mistillit Det er en samlet komité som står bak formuleringene, også de medlemmene som tilhører regjeringspartiene. Det er likevel for lengst klart at det bare er opposisjonspartiene som stiller seg bak mistillitsforslaget mot Brustad.Representantene til SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener mistillitsforslaget ikke har sin bakgrunn i Aker-saken, men utelukkende har som mål å ramme regjeringen. (©NTB)

Nyheter
Politikk