Dette er Investinor sin første investering

Det statlige investeringsselskapet Investinor har gjort sin første investering

Politikk

66 millioner kroner er investert i selskapet Metallkraft AS i Kristiansand.Selskapet ble etablert av regjeringen for å sikre nye og eksisterende bedrifter tilgang på kapital, og på den måten bidra til verdiskapning over hele landet.Investinor deltar i en kapitalutvidelse i Metallkraft AS sammen med norske og utenlandske investorer. Etter emisjonen vil Investinor eie 7 prosent av selskapet. (©NTB)

Nyheter
Børs