Dette påvirker Gjedrems rentevalg

Sjeføkonom trekker frem flere faktorer som kan påvirke Norges Banks rentebeslutning. Nyhetene kommer denne uken.

Foto: Finansavisen
Politikk

I dagens morgenrapport fra Nordea ser sjeføkonom Steinar Juel nærmere på hvilke faktorer som kan påvirke Norges Banks rentebeslutning.- De siste nøkkeltallene som kan påvirke Norges Banks rentebeslutning, og ikke minst nye rentebane, kommer denne uken. Onsdag kommer inflasjonstallene. Vi venter at underliggende inflasjon målt med KPI-JAE var 2,7 prosent i mai, det samme som i april. Norges Banks anslag fra gjeldende pengepolitiske rapport er 2,8 prosent, sier Juel.- Vel så viktig blir offentliggjøringen av 2. kvartalsrapporten fra Norges Banks regionale nettverk. Erfaringene til nå har vært at disse rapportene fanger tidlig opp vendepunktene i konjunkturene. Vi venter at rapporten vil vise en svak bedring i næringslivets vurdering av fremtiden sammenlignet med rapporten for 1. Kvartal, sier sjeføkonomen.- Torsdagens investeringstelling for oljesektoren er også viktig. I forrige pengepolitiske rapport la Norges Bank til grunn en vekst i oljeinvesteringene i år på 2,5 prosent og neste år på -7,5 prosent. Skulle derimot telling tyde på nullvekst eller en positiv vekst i oljeinvesteringene i 2010, tilsier det, sammen med den oppgangen vi nå har hatt i oljeprisen, at Norges Bank justerer opp sine anslag vesentlig. Dette alene kan bidra til en noe høyere rentebane. I sin siste prognose anslår SSB en vekst i oljeinvesteringene i 2010 på vel 3 prosent, avslutter Juel.

Nyheter
Næringsliv