Dette skjer i dag - mandag

Her er finanskalenderen for mandag 15. juni.

Politikk

Tre selskaper på Oslo Børs avholder i dag generalforsamling. Det gjelder Simtronics, TTS Marine og Nordic Mining.Ellers merker vi oss at Nav legger fram månedsstatistikk for arbeidsmarkedet mai 2009.Av utenlandske nøkkeltall merker vi oss følgende fra USA:Empire manufacturing juni, klokken 14.30Utlendingers verdipapirkjøp april, klokken 15.00Her hjemme legger SSB frem følegnde:KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), 2008, Reviderte tallSysselsatte i kommunal sektor, 4. kvartal 2008Utdanningsstatistikk. Studenter ved universiteter og høgskoler, 1. oktober 2008Utenrikshandel med varer, mai 2009Internettmålingen, 1. kvartal 2009Barn i barnehager. Endelige tall, 2008Samfunnsspeilet nr. 3, 2009Videre fortsetter Høyres sentralstyremøte på Holmen Fjordhotell i Asker, mens Thai Airways i dag åpner en ny flyrute Oslo-Bangkok.Du finner flere hendelser i vår egen MarketWatch-kalender.Kilder: TDN Finans, NTB, SSB, Oslo Børs

Nyheter
Næringsliv