Eksstatsråder aktuelle som ny fylkesmann

Et sterkt felt av tidligere statsråder er aktuelle som ny fylkesmann i Hordaland.

Politikk

Sittende fylkesmann Svein Alsaker blir 70 år i mars neste år. Da går han av for aldersgrensa etter tolv år i embetet.Politisk rådgiver Jørund Leknes (SV) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet sier til Bergens Tidende at fylkesmannsembetene både i Hordaland og i Vestfold, der Mona Røkke sitter, blir lyst ledige etter stortingsvalget.Ifølge Bergens Tidende vil Reidar Sandal (Ap) fra Florø være en sterk kandidat i Hordaland. 60-åringen tar i sommer farvel med livet på Løvebakken. Sandal har blant annet vært kirke- og undervisningsminister. Og Ap har ikke hatt hånd om fylkesmannsembetet i Hordaland på 40 år.Men både partilederne Lars Sponheim (V) og Erna Solberg (H) vil stille sterkt, dersom de søker. Om valgresultatet skulle gi dem fire nye år i opposisjon, kan fylkesmannsembetet være en interessant retrett når de fire årene er omme.Aktuell kan også KrF-politiker Ingebrigt S. Sørfonn (59) være. Han har 12 år bak seg på Stortinget, men nådde ikke opp i nominasjonen i fjor høst. Han er i denne perioden parlamentarisk nestleder for KrF.Også Sp-politikeren Rune Skjælaaen (55) vil stille sterkt. Han har to perioder på Stortinget og er nå parlamentarisk leder. Skjælaaen tar sikte på å gå tilbake til stillingen som sykehusprest på Haraldsplass. Han vil ikke kommentere om embetet som fylkesmann kan friste som et alternativ.Assisterende fylkesmann Rune Fjeld er en aktuell kandidat dersom regjeringen ser bort fra de politiske kandidatene. (©NTB)

Nyheter
Politikk