Er DU blant de mest utsatte i trafikken?

Hvert år dør over 1,25 millioner mennesker i trafikkulykker verden over. Disse er mest utsatt.

Foto: Scanpix
Politikk

Hvert år dør over 1,25 millioner mennesker i trafikkulykker verden over. Mer enn halvparten er fotgjengere, syklister og motorsyklister, viser en ny FN-studie.Bilistene får og har lenge fått sitt: I tillegg til stadig mer vei å kjøre på, nyter de godt av tiltak for å trygge tilværelsen bak rattet. Men mer sårbare veibrukere får ikke samme oppmerksomhet, fastslår Verdens helseorganisasjon WHO.WHOs globale statusrapport om sikkerhet på veiene legges fram denne uken og nevner en rekke tiltak som kan redusere trafikkdøden. Blant disse er strengere fartsgrenser, skjerpet kamp mot fyllekjøring og økt bruk av sikkerhetsbelter, barneseter og hjelmer.Står uten lover- Mange land står enten helt uten lover for å beskytte myke trafikanter, eller de har et mangelfullt lovverk på dette området. Og selv når lovgivningen er på plass, melder de fleste land om at lovene ikke håndheves godt nok, sier WHOs generaldirektør Margaret Chan.- Vi gir ikke fotgjengerne, syklistene og motorsyklistene nok oppmerksomhet, og det medvirker til at mange av dem havner på sykehus. Vi må skjerpe oss hvis vi skal kunne stanse utviklingen og helst snu den, understreker WHO-sjefen.Den nye studien med tittelen «Global statusrapport om veisikkerhet» bygger på tall fra 178 land som til sammen har mer enn 98 prosent av verdens samlede befolkning. Den er finansiert av den veldedige organisasjonen Bloomberg Philantrophies i USA.

Nyheter
Politikk