Er lei av NSB-kaos

På Stortinget i dag fikk NSB vite at politikerne har sett seg lei på forsinkelser og innstilte tog

Foto: Scanpix
Politikk

NSB fikk mye ros i Stortinget tirsdag, men i en debatt om årsmeldingen fra NSB AS, etterlyste politikerne bedre punktlighet.NSB dårlig ut- NSB kommer dårlig ut. Ambisjonsnivået for dem som driver tog i Norge må opp. Folk må kunne stole på at toget kommer når det skal. Det viktigste for NSB er at tilliten kommer tilbake 100 prosent, sa saksordfører Hallgeir H. Langeland (SV).Han viste til at NSB nå har fått penger, og at det er selskapets ansvar å vise til resultater.Stortingsflertallet forkastet ellers flere forslag om endringer i NSBs virksomhet. En samlet opposisjon foreslo at Stortinget skulle be regjeringen om å starte arbeidet med å konkurranseutsette flere jernbanestrekninger i år.- SkylapperJan Sahl (KrF) sa at regjeringspartiene opererer med ideologiske skylapper.- KrF er ikke for å konkurranseutsette for enhver pris. Men det er galt å la ideologi gå foran praktiske og gode løsninger, sa han.Fremskrittspartiet og Høyre foreslo at Nettbuss skulle legges ut for salg innen utgangen av 2009, mens Frp foreslo at Stortinget skulle be regjeringen legge fram en sak om statlig nedsalg og børsnotering av NSB. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv