Flere bompengestasjoner i Hordaland

Stortinget vedtok tirsdag at to samferdselspakker i Hordaland skal delfinansieres med bompenger.

Foto: Scanpix/HegnarOnline
Politikk

Kvammapakken skal betales ned ved hjelp av to bomstasjoner, mens det blir en bomstasjon og bompenger på en ferjestrekning for å få finansiert Bømlopakken. Frp stemte av prinsipp nei til bompengefinansiering.Kvammapakken dreier seg om tiltak på riksvei 7 i Kvam kommune. Bompengeopplegget omfatter en bomstasjon øverst i Steinsdalen om lag 5 kilometer vest for Norheimsund og en stasjon på grensen mellom Granvin og Kvam kommuner. Prisen for å passere bommene er anslått til 39 kroner for lette kjøretøy og 78 kroner for tunge kjøretøy.Bømlopakken omfatter tiltak på riksvei 541 og riksvei 542 og på fylkesveinettet. Det er planlagt en bomstasjon på riksvei 542 ved grensen mellom Stord og Bømlo kommuner. I tillegg vil det bli bompengeinnkreving på ferjesambandet Langevåg-Buavåg. Det legges opp til bompengeinnkreving i 15 år. Takstene, uten rabatt, er regnet ut til 62 kroner for lette kjøretøy og 124 kroner for tunge kjøretøy. (©NTB)

Nyheter
Politikk