Flere skal styre Redningsselskapet

Flere brukerorganisasjoner skal heretter være med å styre Redningsselskapet.

Politikk

Redningsselskapets landsmøte vedtok søndag med 29 mot fem stemmer å gjøre seg selv om til et representantskap der flere brukerorganisasjoner, blant dem Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Kongelig Norsk Båtforbund, gis en plass for å delta i styringen av selskapet.Hensikten er å bevare og øke brukernes tillit til Redningsselskapet, som i stor grad er avhengig av frivillig arbeid og er den eneste instansen i Norge som har sjøredning om hovedformål. Selskapet driver blant annet 40 redningsskøyter langs kysten.Vedtaket innebærer at landsmøtet omgjøres til et representantskap som består av 24 valgte representanter fra distriktene, to representanter fra de ansatte og tolv personer utpekt fra brukerorganisasjoner.De øvrige organisasjonen som inviteres til å delta i representantskapet er Norges Rederiforbund, Rederienes Landsforening, Fraktefartøyenes Rederiforening, Norboat, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Det Norske Veritas, Norsk Luftambulanse og Forbundet Kysten.Landsmøtet gjenvalgte søndag Lars Hellandsjø som president i Redningsselskapet. (©NTB)

Nyheter
Politikk