Geithner ønsker tettere bånd til Kina

Etter flere år med mistro i det økonomiske forholdet mellom Kina og USA ber amerikanske myndigheter om at det startes et nytt kapittel.

President Barack Obama og finansminister Timothy Geithner - Foto: Offentlig
Politikk

USAs finansminister Timothy Geithner ankom Beijing søndag for et to dager langt besøk i Kina. Han understreker at han ønsker å utvikle det samme økonomiske forholdet til Kina som USA har hatt til flere europeiske land.- Vi ønsker å bygge et forhold til Kina likt det forholdet vi har bygget med G7-landene de siste tiårene, sa han.Kina er USAs største kreditor og sitter på statsobligasjoner verdt 768 milliarder dollar. Et av Geithners viktigste mål med turen til Beijing er å forsikre kinesiske myndigheter om at investeringene i USA er sikre.USA opplever sin verste resesjon siden andre verdenskrig, men begynner å se tegn til stabilisering, understreker Geithner.- Vi ser nå en mer varig stabilitet i økonomien, og finanssystemet er i mye bedre form, sa han i Beijing. (©NTB)

Nyheter
Politikk