Gjedrems kriseradar med faretruende signaler

Sentralbanksjef Svein Gjedrems kriseradar uler og blinker. Betyr det at rentefesten blir enda lenger?

Foto: Finansavisen
Politikk

Sentralbanksjef Svein Gjedrem har nylig mottatt en fersk rapport fra sitt regionale nettverk, også kalt kriseradaren.Sist gang en rapport tikket inn herfra, før jul 2008, tok Gjedrem virkelig øksen fatt og kuttet styringsrenten med 1,75 prosentpoeng.Den ferske rapporten viser nå at nedgangen i produksjonen her til lands fortsetter på linje med de to forrige rundene i nettverket.Nedgangen de tre seneste månedene var på 1,0 mens det ikke var ventet et større fall enn 0,4 de neste seks månedene. Skalaen opererer fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst.Produksjonen rapporteres å falle i alle næringer, utenom fra tjenesteyting mot husholdninger der produksjonen økte noe.Eksportindustrien får spesielt føle de harde tidene på kroppen, kan man lese av den nye rapporten.- For første gang siden 2003 registrerte vi også fall i produksjonen i oljeleverandørnæringen. Nedgangen har vært sterkest i eksportindustrien, skriver Norges Bank i en melding onsdag.Byggenæringen skal imidlertid være en som sliter mest, og her har vi ikke sett bunnen foreløpig.- Kontaktene i bygg og anlegg ventet at aktivitetsnivået vil gå svakt ned. Flere av våre kontakter regnet med at tiltakspakken vil gi økt oppdragsmengde innen anlegg og rehabilitering av offentlige bygg, men ikke nok til å oppveie for den kraftige avdempingen i privat sektors investeringer i bygg - særlig næringsbygg, skriver Norges Bank.

Nyheter
Næringsliv